RÓŻNE

TYPY ŁODZI

Kursy motorowodne

OŚRoDEK AWF

CENTRUM SZKOLEŃ

Ośrodek AWF

 

23 LATA

DOŚWIADCZENIA

 

WŁASNA

PRZYSTAŃ

 

Wymagania

1. Ukończony 14 rok życia

2. Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego

Patent Sternika Motorowodnego

Uprawnienia

1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych

2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Wymagania

1. Ukończony 18 rok życia

2. Posiadanie patentu Sternika Motorowodnego

3.Zdanie egzaminu na licencję sternika

Licencja na holowanie 
Nie masz jeszcze patentu ale nie wiesz co potrzebujesz zrobić aby go uzyskać ?
Patenty rozróżniamy pod względem tego jakie uprawnienia nam dają, my jednak skupiamy się na dwóch najpopularniejszych kursach po których ukończeniu przystępuje się do egzaminu.
Wszystkie osoby zainteresowane naszą ofertą zapraszamy do kontaktu mailowo lub telefonicznie

KONTAKT

KONTAKT

Ośrodek AWF
Ośrodek AWF
Ośrodek AWF
Woda to nasz żywioł!

RezErwuj

Ośrodek AWF
Ośrodek AWF

KONTAKT